TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Przypominamy, że terminem ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty jest 2 lipca 2021 r. 

Egzamin ósmoklasisty

Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego 2021 r. (aktualizacja nr 1 z dnia 22 grudnia 2020 r.) 

- terminem ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty jest 2 lipca 2021 r.

- terminem wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji jest 9 lipca 2021 r. 

Dokumenty będzie można odbierać w sekretariacie szkoły 9 lipca 2021 r., w godzinach od 9.00 do 13.00.

Absolwenci oraz osoby upoważnione zobowiązane są do: 

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania dowodu osobistego.