E-lekcje z lecturusjunior.pl

Od kilku dni ósmoklasiści i maturzyści naszych szkół mogą przygotowywać się do swoich egzaminów korzystając z platformy Lecturus Junior działającej we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. To ciekawa propozycja nauczania na czas pandemii Covid-19, kiedy młodzież uczestniczy w zajęciach w trybie zdalnym.

Projekt powstał przy udziale Lecturus Sp. z o.o. Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego i zaangażował nauczycieli - Superbelfrzy RP. To oni prowadzą spotkania on-line dzieląc się wieloletnim doświadczeniem i pasją z różnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii i fizyki. Wśród nich są laureaci krajowych i zagranicznych konkursów na najlepszego nauczyciela.

Każdego tygodnia, od 1 lutego do maja włącznie uczniowie mogą wziąć udział w jednej 60. minutowej lekcji z ww. przedmiotów, do której dołączają przez zalogowanie się i użycie wygenerowanych, indywidualnych kodów. Opracowane e-lekcje są zgodne z obowiązującą podstawą programową nauczania. Intencją autorów tego przedsięwzięcia jest to, aby młodzież zdobywała kolejne pokłady wiedzy i nabierała śmiałości przed egzaminami.

Życzymy naszym uczniom klasy 8 SSP oraz 3A i 3B SLO skorzystania z tej oferty, która może pomóc w spokojniejszym przygotowaniu się do egzaminów, w tym niełatwym czasie pandemii Covid-19.