ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zapraszamy absolwentów po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty. 

Komunikat

Salezjańska Szkoła Podstawowa zaprasza absolwentów lub Rodziców absolwentów po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 3 lipca 2024 roku. Zaświadczenia będą wydawane między 9.00 a 12.00 w sekretariacie szkoły. 

Przypominamy, że indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 3 lipca 2024 r. od godz. 8.30. Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.