EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Dnia 22 maja 2024r.  uczniowie kl. IV pod okiem Pani Beaty Guzek przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

22.05.2024_egzamin na kartę rowerową

Celem tego egzaminu było:


- wpajanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
- kształtowanie nawyków właściwego zachowania na drodze,
- utrwalanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
- popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej.

1. Część teoretyczna:
Celem egzaminu teoretycznego, który odbył się 17 maja,  było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania roweru w ruchu drogowym. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

2. Część praktyczna:
Egzamin praktyczny odbył się w Miasteczku Ruchu Drogowego w Legionowie. Polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem przestrzegania przepisów ruchu drogowego i umiejętności prawidłowej techniki jazdy.

Zapraszamy do galerii zdjęć.